Przetarg na ,,Docieplenie budynku wielorodzinnego przy ul. Lubelskiej 16 w Opolu Lubelskim”.

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane. ,,Docieplenie budynku wielorodzinnego przy ul. Lubelskiej 16 w Opolu Lubelskim”. 1. Ogłoszenie przetarg Lubelska 16 docieplenie 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA LUBELSKA 16 3. Przedmiar robót -cz mieszk – Docieplenie budynku Lubelska 16 w Opolu Lub 4. Formularz ofertowy 5. Umowa Lubelska 16 6. Scan Zawiadomienia docieplenie Lube_lskiej […]

Nabór na stanowisko Główny Księgowy

Nabór na stanowisko Główny Księgowy 1. Wymagania: – wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne, – minimum 5 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku związanym z księgowością, – wiedza i umiejętności prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej   obsługi programów komputerowych, – znajomość zagadnień podatkowych, płacowych i ubezpieczeniowych, – znajomość procesów windykacyjnych, – umiejętność kierowania zespołem pracowniczym i organizowania pracy, […]

Konkurs na stanowisko PREZESA ZARZĄDU

Konkurs na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Opolu Lubelskim ogłasza konkurs na stanowisko PREZESA ZARZĄDU. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach . REKRUTACJA na stanowisko Prezesa Zarządu REGULAMIN wyboru Prezesa Zarządu

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Opolu Lubelskim

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Opolu Lubelskim Załączniki: Zawiadomienie o WZ 1 Pełnomocnictwo – formularz Oświadczenie kandydata Ogłoszenie dotyczące zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej Karta zgłoszenia kandydata do RN Informacja dotycząca pełnomocnictwa REGULAMIN WZ

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

ZAMAWIAJĄCY Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Opolu Lubelskim ul. Morwowa 3, 24-300 Opole Lubelskie, tel. 81 827 37 71, e-mail: smopole@tlen.pl PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ,,wymiana pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego w Kluczkowicach Osiedle nr 16” TRYB WYBORU WYKONAWCY Przetarg nieograniczony. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Opole Lubelskie, ul. Morwowa 3, sekretariat SM, do 12.04.2023 r. godz. 1300 . […]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ,,Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Lubelskiej 14 w Opolu Lubelskim” Zakres prac obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z remontem posadzek balkonów oraz balustrad, wymiana drzwi wejściowych – budynek w Opolu Lubelskim przy ulicy Lubelskiej 14 – elewacja północna i południowa. Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót, załącznik do […]