Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Opolu Lubelskim

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Opolu Lubelskim Załączniki: Zawiadomienie o WZ 1 Pełnomocnictwo – formularz Oświadczenie kandydata Ogłoszenie dotyczące zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej Karta zgłoszenia kandydata do RN Informacja dotycząca pełnomocnictwa REGULAMIN WZ

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

ZAMAWIAJĄCY Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Opolu Lubelskim ul. Morwowa 3, 24-300 Opole Lubelskie, tel. 81 827 37 71, e-mail: smopole@tlen.pl PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ,,wymiana pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego w Kluczkowicach Osiedle nr 16” TRYB WYBORU WYKONAWCY Przetarg nieograniczony. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Opole Lubelskie, ul. Morwowa 3, sekretariat SM, do 12.04.2023 r. godz. 1300 . […]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ,,Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Lubelskiej 14 w Opolu Lubelskim” Zakres prac obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z remontem posadzek balkonów oraz balustrad, wymiana drzwi wejściowych – budynek w Opolu Lubelskim przy ulicy Lubelskiej 14 – elewacja północna i południowa. Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót, załącznik do […]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych.

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na wykonanie przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Opolu Lubelskim ul. Morwowa 3, 24-300 Opole Lubelskie, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonane: „Przeglądu instalacji gazowej wraz z odbiornikiem oraz przewodów wentylacyjnych i spalinowych w zasobach Spółdzielni w Opolu Lubelskim, Józefowie n/Wisłą oraz Kluczkowice Osiedle”. Przegląd należy wykonać z […]

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZAMAWIAJĄCY Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Opolu Lubelskim ul. Morwowa 3, 24-300 Opole Lubelskie, tel. 81 827 37 71, e-mail: smopole@tlen.pl PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ,,Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Krótkiej 4 w Opolu Lubelskim”. Zakres prac obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych w obszarze loggi/balkonów wraz z remontem posadzek balkonów oraz balustrad – […]

Przetarg na roboty budowlane

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ,,wymiana pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego w Kluczkowicach Osiedle nr 16” Załączniki: Ogłoszenie SIWZ Kluczkowice formularz ofertowy Kluczkowice Przedmiar robót Umowa

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZAMAWIAJĄCY Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Opolu Lubelskim ul. Morwowa 3, 24-300 Opole Lubelskie, tel. 81 827 37 71, e-mail: smopole@tlen.pl PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ,,Termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Krótkiej 4, Popijarskiej 10, Długiej 31 w Opolu Lubelskim”. Zakres prac obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych w obszarze loggi/balkonów wraz z remontem posadzek […]

Przetarg na roboty budowlane

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ,,wymiana pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego w Kluczkowicach Osiedle nr 16” Załączniki: Ogłoszenie II SIWZ 2 Kluczkowice formularz ofertowy II Kluczkowice Przedmiar robót 1 Przedmiar robót 2 Przedmiar robót 3

Przetarg na roboty budowlane

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ,,wymiana pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego w Kluczkowicach Osiedle nr 16” Załączniki: 1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane 2. SIWZ 3. Formularz ofertowy 4. Przedmiar robot