Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu Lubelskim

tel. 81 827 37 71
sekretariat@sm-opolelubelskie.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko – Własnościowa
w Opolu Lubelskim

O Spółdzielni

Działamy już od 1959 roku ...

Spółdzielnia powstała z inicjatywy grupy założycieli w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności. Przyjęła nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa „Opolanka” w Opolu Lubelskim.

W okresie swojej działalności trzy razy zmieniała nazwę:
Od 26.05.1972 r. – Powiatowa Spółdzielnia Lokatorsko- Własnościowa
Od 06.05.1976 r. – Spółdzielnia Mieszkaniowa
Od 09.06.1983 r. – Spółdzielnia Mieszkaniowo Lokatorsko- Własnościowa.

Działalność jako jednostka gospodarczo – prawna rozpoczęła 27.10.1959 roku.

Czytaj więcej…

Menu
Linki

Aktualności

Nabór na stanowisko Główny Księgowy

1. Wymagania:
– wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne,
– minimum 5 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku związanym z księgowością,
– wiedza i umiejętności prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej   obsługi programów komputerowych,
– znajomość zagadnień podatkowych, płacowych i ubezpieczeniowych,
– znajomość procesów windykacyjnych,
– umiejętność kierowania zespołem pracowniczym i organizowania pracy,
– posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

2. Dodatkowymi atutami będą:
– przynajmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym (preferowane w spółdzielczości),
– znajomość prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy o rachunkowości,
– umiejętność obsługi programu UNISOFT,
– wysoka kultura osobista.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:
– pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
– CV oraz list motywacyjny,
– dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań określonych wyżej,
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Szczegóły w pliku PDF