OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na wykonanie przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Opolu Lubelskim ul. Morwowa 3, 24-300 Opole Lubelskie, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonane:
„Przeglądu instalacji gazowej wraz z odbiornikiem oraz przewodów wentylacyjnych i spalinowych w zasobach Spółdzielni w Opolu Lubelskim, Józefowie n/Wisłą oraz Kluczkowice Osiedle”.

Przegląd należy wykonać z uwzględnieniem przepisów Ustawy prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (dz.u. z 1994 r. Nr 89 poz 414 ze zm.), a w szczególności art.62 ustawy oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy techniczne.

Pełna treść ogłoszenia tutaj: Ogłoszenie o przetargu na przegląd instalacji gazowej.