Nabór na stanowisko Główny Księgowy

1. Wymagania:
– wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne,
– minimum 5 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku związanym z księgowością,
– wiedza i umiejętności prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej   obsługi programów komputerowych,
– znajomość zagadnień podatkowych, płacowych i ubezpieczeniowych,
– znajomość procesów windykacyjnych,
– umiejętność kierowania zespołem pracowniczym i organizowania pracy,
– posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

2. Dodatkowymi atutami będą:
– przynajmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym (preferowane w spółdzielczości),
– znajomość prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy o rachunkowości,
– umiejętność obsługi programu UNISOFT,
– wysoka kultura osobista.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:
– pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
– CV oraz list motywacyjny,
– dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań określonych wyżej,
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Szczegóły w pliku PDF