OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

,,wymiana pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego w Kluczkowicach Osiedle nr 16”

Załączniki:

1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Przedmiar robot