OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

  1. ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Opolu Lubelskim

ul. Morwowa 3, 24-300 Opole Lubelskie, tel. 81 827 37 71, e-mail: smopole@tlen.pl

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

,,Termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Krótkiej 4, Popijarskiej 10, Długiej 31 w Opolu Lubelskim”.

Zakres prac obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych w obszarze loggi/balkonów wraz z remontem posadzek balkonów oraz balustrad – budynki w Opolu Lubelskim przy ulicy Krótkiej 4 – elewacja wschodnia, Popijarskiej 10 – elewacja południowa, Długiej 31- elewacja południowa. Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót, załączniki do SIWZ.

Załączniki: