Protokół z pisemnego głosowania uchwał WZ w dniu 10 grudnia 2021 r.

Załączone dokumenty:

Protokół Komisji mandatowo-skrutacyjnej