OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane.

,,Malowanie elewacji, budynek wielorodzinny w Opolu Lubelskim ul. Długa 27”

1. Malowanie elewacji – ogłoszenie

2. SIWZ Długa 27

3. Przedmiar robót Długa 27

4. Malowanie elewacj – formularz ofertowy

5. Wzór umowy, Długa 27