Zawiadomienie o pisemnym głosowaniu uchwał WZ Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Opolu Lubelskim.

Dokumenty załączone: