Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu Lubelskim

tel. 81 827 37 71
sekretariat@sm-opolelubelskie.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko – Własnościowa
w Opolu Lubelskim

O Spółdzielni

Działamy już od 1959 roku...

Spółdzielnia powstała z inicjatywy grupy założycieli w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności. Przyjęła nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa „Opolanka” w Opolu Lubelskim.

W okresie swojej działalności trzy razy zmieniała nazwę:
Od 26.05.1972 r. – Powiatowa Spółdzielnia Lokatorsko- Własnościowa
Od 06.05.1976 r. – Spółdzielnia Mieszkaniowa
Od 09.06.1983 r. – Spółdzielnia Mieszkaniowo Lokatorsko- Własnościowa.

Działalność jako jednostka gospodarczo-prawna rozpoczęła 27.10.1959 roku.
W listopadzie 1959 r. dokonała zasiedlenia 12 lokatorami budynku przejętego z zasobów komunalnych. Następnie rozpoczęła działalność inwestycyjną.
Z początkiem 1962 r. został w wyniku tej działalności zasiedlony budynek przy ul. Puławskiej w którym mieszkania otrzymało w 1965r.- 24 lokatorów.
Rozmiary działalności inwestycyjnej w początkowych 6 latach działalności były nieznaczne. Ich wyznacznikiem było zapotrzebowanie społeczne na spółdzielcze zasoby mieszkaniowe. Ożywienie inwestycyjne nastąpiło w latach siedemdziesiątych i trwało do 1991 roku. W tym okresie działalności Spółdzielnia została rozszerzona na Józefów, Kluczkowice i Poniatową. W roku 1987 teren działalności Spółdzielni został zmniejszony poprzez przekazanie zasobów mieszkaniowych w Poniatowej o nowo powstałej Poniatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od tej daty terenem działalności jest Józefów, Kluczkowice i Opole Lubelskie.

W okresie 52 lat Spółdzielnia wybudowała 28 budynków z 874 mieszkaniami. Osiedla mieszkaniowe zostały wyposażone w lokale sklepowe i usługowe, kotłownie, drogi osiedlowe i parkingi.
Poza właściwym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych prowadzone są prace w zakresie utrzymania należytego porządku w otoczeniu budynków i pielęgnacja terenów zielonych.
Do większych osiągnięć z całego okresu działalności Spółdzielni zaliczyć należy:
– gazyfikację najstarszych zasobów,
– wymianę grzejników panelowych na żeliwne,
– zmianę zasilania kotłowni z węglowego na gazowe w Opolu Lubelskim i olejowe w Kluczkowicach,
– wymianę pokryć dachowych,
– wymianę stolarki okiennej,
– ocieplenie ścian budynków,
– przebudowę chodników,
– montaż sieci telewizji kablowej i Internetu,
– opomiarowanie zużycia wody w mieszkaniach.

Obecnie Spółdzielnia zajmuje powierzchnię gruntową 6,67 ha, zabudowaną 28 budynkami, w tym 2 w Józefowie i 2 w Kluczkowicach. Powierzchnia eksploatowanych zasobów wynosi 45 tys. m2, w tym ponad 2,2 tys. m2 lokali handlowych i usługowych. W 874 mieszkaniach zamieszkuje około 2,5 tys. osób.

Menu
Linki