Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu Lubelskim

tel. 81 827 37 71
sekretariat@sm-opolelubelskie.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko – Własnościowa
w Opolu Lubelskim

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza:

 • Rodzik Joanna Małgorzata
 • Olszewski Waldemar
 • Gąsior Małgorzata
 • Zawadzka Anna
 • Woś Andrzej
 • Czopek Maria
 • Hemperek Grażyna

Prezydium:

 • Rodzik Joanna Małgorzata – przewodniczący Rady
 • Olszewski Waldemar – zastępca Przewodniczącego Rady
 • Gąsior Małgorzata – sekretarz Rady
 • Zawadzka Anna – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Woś Andrzej – przewodniczący Komisji Mieszkaniowo – Inwestycyjnej

Komisja Rewizyjna:

 • Zawadzka Anna – przewodnicząca Komisji
 • Hemperek Grażyna – członek
 • Czopek Maria – członek

Komisja Mieszkaniowo – Inwestycyjna:

 • Woś Andrzej – przewodniczący Komisji
 • Czopek Maria – członek
Menu
Linki