Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu Lubelskim

tel. 81 827 37 71
sekretariat@sm-opolelubelskie.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko – Własnościowa
w Opolu Lubelskim

O Spółdzielni

Działamy już od 1959 roku ...

Spółdzielnia powstała z inicjatywy grupy założycieli w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności. Przyjęła nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa „Opolanka” w Opolu Lubelskim.

W okresie swojej działalności trzy razy zmieniała nazwę:
Od 26.05.1972 r. – Powiatowa Spółdzielnia Lokatorsko- Własnościowa
Od 06.05.1976 r. – Spółdzielnia Mieszkaniowa
Od 09.06.1983 r. – Spółdzielnia Mieszkaniowo Lokatorsko- Własnościowa.

Działalność jako jednostka gospodarczo – prawna rozpoczęła 27.10.1959 roku.

Czytaj więcej…

Menu
Linki

Aktualności

  1. ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Opolu Lubelskim

ul. Morwowa 3, 24-300 Opole Lubelskie, tel. 81 827 37 71, e-mail: smopole@tlen.pl

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

,,wymiana pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego w Kluczkowicach Osiedle nr 16”

  1. TRYB WYBORU WYKONAWCY

Przetarg nieograniczony.

  1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Opole Lubelskie, ul. Morwowa 3, sekretariat SM, do 12.04.2023 r. godz. 1300 .

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem ,, ,,wymiana pokrycia dachowego”

  1. MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT

Siedziba Zamawiającego, świetlica, 12.04.2023r. godz. 1315.

  1. SPOSÓB KONTAKTOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

Telefonicznie lub pocztą elektroniczną: tel. 81 827 37 71, e-meil: smopole@tlen.pl

  1. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

Określone w SIWZ.

 

Zapraszamy do składania ofert. Zarząd Spółdzielni.

Załączniki:

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

,,Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Lubelskiej 14 w Opolu Lubelskim”

Zakres prac obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z remontem posadzek balkonów oraz balustrad, wymiana drzwi wejściowych – budynek w Opolu Lubelskim przy ulicy Lubelskiej 14 – elewacja północna i południowa. Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót, załącznik do SIWZ.

Miejsce i termin składania ofert: Opole Lubelskie, ul. Morwowa 3, sekretariat SM, do 24 marca 2023 r. godz. 14:00 .

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem ,,Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Lubelskiej 14 w Opolu Lubelskim”

Załączniki:

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na wykonanie przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Opolu Lubelskim ul. Morwowa 3, 24-300 Opole Lubelskie, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonane:
„Przeglądu instalacji gazowej wraz z odbiornikiem oraz przewodów wentylacyjnych i spalinowych w zasobach Spółdzielni w Opolu Lubelskim, Józefowie n/Wisłą oraz Kluczkowice Osiedle”.

Przegląd należy wykonać z uwzględnieniem przepisów Ustawy prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (dz.u. z 1994 r. Nr 89 poz 414 ze zm.), a w szczególności art.62 ustawy oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy techniczne.

Pełna treść ogłoszenia tutaj: Ogłoszenie o przetargu na przegląd instalacji gazowej.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

  1. ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Opolu Lubelskim

ul. Morwowa 3, 24-300 Opole Lubelskie, tel. 81 827 37 71, e-mail: smopole@tlen.pl

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

,,Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Krótkiej 4 w Opolu Lubelskim”.

Zakres prac obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych w obszarze loggi/balkonów wraz z remontem posadzek balkonów oraz balustrad – budynki w Opolu Lubelskim przy ulicy Krótkiej 4 – elewacja wschodnia. Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót, załączniki do SIWZ.

Załączniki: